Ga naar de startpagina van deze website

Veelgestelde vragen

Voor wie?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.
 

Wat zijn de kosten van manuele therapie?

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij, deze vergoedingen zijn bij alle verzekeraars anders, en ook afhankelijk van het aanvullende pakket wat u gekozen heeft.
 

Wat is de definitie van een manipulatie?

De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.
 

Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik?

Er kan een ‘ hoorbare klik’  optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als  een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. "rechtzetten" door “kraken” wat vaker wordt beweerd.
 

Is de manipulatie alleen voorbehouden aan de manueeltherapeut binnen de afspraken van het NVMT en KNGF, of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd? Zonder declaratie uiteraard.

Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut/manueel therapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.
 

Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie?

Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.
 

Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?

Het beleid voor manuele therapie is

Manueel therapeutisch onderzoek, gevolgd door een proefbehandeling  manuele   therapie. Daarna vindt een evaluatie plaats of verder behandelen met manuele therapie zinvol is.

Gemiddeld zijn er 6 sessies nodig, dit kan in individuele gevallen anders zijn.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig voor manuele therapie?

Vanaf 1 januari 2006 is voor iedereen de fysiotherapeut, manueel therapeut of bekkenfysiotherapeut rechtstreeks toegankelijk, u heeft dus geen verwijsbriefje meer nodig voor een fysiotherapeutische/manueeltherapeutische behandeling. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer. Wij adviseren u er voor te zorgen dat u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.
 

Wat betekent Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) voor mij?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut of manueeltherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, of worden doorverwezen door de specialist. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. U kunt ‘rechtstreeks’ bij de registerfysiotherapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum ( AGC ) terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeuten van het AGC zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar een fysiotherapeut van het AGC te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut van het AGC aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunt u bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar uw huisarts.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u starten met onderzoek en behandeling.
 

Wat betekent vergoeding in natura?

Het Andromeda Gezondheidscentrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de fysiotherapiekosten rechtstreeks door de zorgverzekeraars aan het Andromeda Gezondheidscentrum worden vergoed. Dit wordt betaling in natura genoemd. Dit geldt uiteraard voor de kosten waarvoor u verzekerd bent.
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw budget overschreden is, ontvangt u van het Andromeda Gezondheidscentrum een nota. Op dat moment is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen.


Wat is een registerfysiotherapeut?

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. In het Andromeda Gezondheidscentrum kunt u optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorverwezen worden naar een gespecialiseerde collega of huisarts.

De fysiotherapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum voldoen aan alle kwaliteitseisen en werken volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Zij zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie en mogen zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.
 

Heeft het Andromeda Gezondheidscentrum een contract met mijn zorgverzekeraar?

Het Andromeda Gezondheidscentrum heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Daarom ontvangt u doorgaans geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed. De tarievenlijst is dan voor u niet van belang. Dit geldt uiteraard voor de kosten waarvoor u verzekerd bent.
 

Ondersteunt mijn zorgverzekeraar de Directe Toegang voor Fysiotherapie?

Alle zorgverzekeraars ondersteunen Directe toegang voor Fysiotherapie. Op het onderdeel “links“ van deze site vindt u informatie om uitgebreid verder te kunnen zoeken.
 

Vergoed mijn zorgverzekeraar fysiotherapie?

Als u 18 jaar of ouder bent, dan wordt fysiotherapie uitsluitend vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket van hun zorgverzekering, maar pas vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten vanuit een aanvullende verzekering betaald worden, of door de patiënt zelf. Daarom is het belangrijk dat u zich aanvullend verzekerd voor fysiotherapie. Vraag eventueel naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Deze kan u vertellen wat de vergoeding voor fysiotherapie is, Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden.
 

Wat is het belang van een aanvullende verzekering?

Door het afsluiten van een aanvullende verzekering kunt u zich verzekeren voor de kosten van fysiotherapie. Het is dus belangrijk om u hierover goed te informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars. Op de site www.fysiotherapie.nl kunt u uitgebreid vergelijken wat welke verzekeraar op het gebied van fysiotherapie vergoedt. Het overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding voor fysiotherapie.

Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.
 

Valt fysiotherapeutische zorg onder het verplicht eigen risico?

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico. Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2014 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 860 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige eigen risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico. 

Kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen gelden meestal per 1 januari. Let op: wacht eerst tot de nieuwe verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd en zeg daarna pas uw oude verzekering op!
 

Wat is het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten?

Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen is door de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. De therapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan een behandeling gesteld worden en beschikken over een ruime praktijkervaring. Tevens volgen zij voortdurend (bij)scholing, nemen deel aan vakoverleg en werken volgens de KNGF-richtlijnen. Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

 


Onze behandelaars

Fysiotherapie

Manuele therapie

Bekkenfysiotherapie

Osteopathie

Secretariaat

Direct contact

Voorletters + naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Uw vraag of opmerking:

Adresgegevens

Andromeda
Gezondheidscentrum

Andromeda 4
5505 RM  Veldhoven

Telefoon: 040 - 254 11 54
Fax: 040 - 253 56 77

E-mail: info@andromedagc.nl
Internet: www.andromedagc.nl

Openingstijden Andromeda Gezondheidscentrum:
Maandag 08.00 - 20.30 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur

Voor informatie, het maken van een afspraak of het doorgeven van een bericht, is ons secretariaat of onze telefoonservice op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar: 040 - 254 11 54.

Laatste update: woensdag 17 januari 2018
Ontwerp en techniek © 2011-2018 Montay Media