Ga naar de startpagina van deze website

Informatie over osteopathie

Een behandeling door een osteopaat is vaak een grote opluchting. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms zelfs onoplosbaar leken. Een osteopaaBvH_20100207_001_WM.jpgt ziet het lichaam als één geheel. Hij/zij weet  welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht vinden, waar andere behandelaars die niet vonden: soms in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht optreedt.

Vaak komt een osteopaat in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: ‘met deze pijn moet u maar leren leven’. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, whiplash, RSI, migraine, incontinentie, maag- en darmklachten.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit de embryologie, anatomie, fysiologie en neurologie. Daarnaast heeft een osteopaat ook de benodigde kennis van biologie, voedingsleer, medische beeldvorming, psychologie en de deskundigheid om ernstige ziektes te herkennen of uit te sluiten.

Osteopathie kan worden beschouwd als een wetenschap, een filosofie en een vaardigheid binnen de hedendaagse gezondheidszorg, op basis van een originele denkwijze en originele principes voor het onderzoeken en behandelen van de patiënt.  DO    B. van Engelen DO    F. van Poppel DO*
 
Home | Contact - Tarief | Routebeschrijving | Links | Index  
Waarom
opathie

De en Kinderen

Zwangerschap

Historie

Personalia

Begrippen

 

 

 

 

 

 
  Wat is Osteopathie?

Bij dit onderwerp trachten wij wat meer de inhoudelijke achtergronden te belichten. Een volledige inhoudelijke beschrijving van osteopathie is echter niet de opzet van deze site.

Osteopathie dient te worden beschouwd als een volwaardige geneeskunde, gebaseerd op een uitgebreide medische gedachtegang en wetenschappelijke inzichten. Osteopathie kan worden beschouwd als een wetenschap, een filosofie en een vaardigheid binnen de hedendaagse gezondheidszorg, op basis van een originele denkwijze en originele principes voor het onderzoeken en behandelen van de patiënt. Het bijzondere van osteopathie vindt u terug in de uitgangspunten.

De wetenschap binnen de osteopathie is gebaseerd op een specifieke, zeer gedegen kennis van embryologie (ontwikkelingsleer), de anatomie (bouw) en fysiologie (functieleer) van het menselijke lichaam. Daarnaast ook de benodigde kennis van biologie, hygiëne, voedingsleer, medische beeldvorming, psychologie en de deskundigheid om ernstige ziektes te herkennen of uit te sluiten.

Naast specifieke osteopatische kennis en principes moet een osteopaat dus grondig onderricht, geëxamineerd maar ook bijgeschoold zijn in al deze vakken. Overigens zijn wij van mening dat iedere zich zelfrespecterende behandelingsvorm een dergelijk omschreven en vastgelegd scholingsplan zou moeten bevatten om niet alleen effectief maar ook veilig met patiënten bezig te mogen zijn. We spreken immers over gezondheidszorg!

Wetenschap heeft ook een nadere betekenis. Zeker niet alles binnen alle vormen van medisch handelen tot op universitair niveau toe, is volledig wetenschappelijk onderbouwd en/of bewezen, alhoewel die indruk vaak wordt gewekt. "Wetenschap" is ook de goede naam en het respect die na vele jaren door Osteopaten is bereikt!

De filosofie binnen het Osteopatische concept is gebaseerd op een 4-tal uitgangspunten:

1. Het menselijke lichaam vormt één biologische eenheid.

2. Ieder lichaam bezit van nature zelfregulerende en zelfgenezende krachten.

3. De bouw en alle functies van het lichaam zijn onderling en wederkerig afhankelijk van elkaar.

4. Het osteopatische onderzoek en de behandeling zijn gebaseerd op de integratie van de drie hierboven beschreven filosofische uitgangspunten. 
 
  
Prins Hendriklaan 20
5707 CJ Helmond
Tel: 0492-546548
Osteopathie@chello.nl
 

* Allen geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie.
 
 

Osteopathie: een manuele geneeswijze 

Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. BvH_20100207_003_WM.jpgOsteopathie is een geneeskunde die zich richt op de beweging van en in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van bewegingsbeperkingen in het lichaam die klachten veroorzaken.

Alle systemen in het lichaam werken mee om het gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels. Hierbij wordt niet alleen het bewegingsapparaat onderzocht en behandeld maar het gehele lichaam. Dit wil zeggen dat zowel het pariëtaal (bewegingsapparaat), het visceraal (orgaansysteem) als het craniaal (schedel) deel bij diagnostiek en therapie betrokken wordt. Doel van de osteopathie is het opsporen van de primaire oorzaak van de klacht. Hierbij worden de natuurlijke herstelmogelijkheden van het lichaam gestimuleerd door het herstel van de optimale, functionele beweeglijkheid van alle weefsels, voor zover deze bijdragen aan de genezing. 
Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. Hij/zij gebruikt geen medicijnen of apparaten. Hij of zij maakt los wat los moet zitten en herstelt zo met (overwegend) zachte handgrepen het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door naar andere zorgverleners. 

Voor uitgebreidere informatie over osteopathie kijkt u op de website van de N.V.O., de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, www.osteopathie.nl , zie ook bij links. Deze vereniging behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland, en geeft informatie over de geneeswijze osteopathie.

In Nederland kan men een vijfjarige opleiding osteopathie in deeltijd doen mits men een relevante (para)medische vooropleiding heeft gevolgd. Na afronding van de opleiding en het verdedigen van een afstudeeronderzoek - thesis -  is men gediplomeerd en kan men zich laten registreren en de titel D.O. voeren.

Het Nederlands Register Osteopathie (N.R.O.) ziet toe op de registratie van de bevoegde leden. Medische zorg vereist kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij in beste handen zijn. Osteopaten die geregistreerd zijn, voldoen aan alle eisen die de stichting stelt, zoals de kwaliteit van de gevolgde opleiding,verplichte nascholing en het naleven van de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel. 

 

 


Onze behandelaars

Fysiotherapie

Manuele therapie

Bekkenfysiotherapie

Osteopathie

Secretariaat

Direct contact

Voorletters + naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Uw vraag of opmerking:

Adresgegevens

Andromeda
Gezondheidscentrum

Andromeda 4
5505 RM  Veldhoven

Telefoon: 040 - 254 11 54
Fax: 040 - 253 56 77

E-mail: info@andromedagc.nl
Internet: www.andromedagc.nl

Openingstijden Andromeda Gezondheidscentrum:
Maandag 08.00 - 20.30 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur

Voor informatie, het maken van een afspraak of het doorgeven van een bericht, is ons secretariaat of onze telefoonservice op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar: 040 - 254 11 54.

Laatste update: woensdag 17 januari 2018
Ontwerp en techniek © 2011-2018 Montay Media