Ga naar de startpagina van deze website

Veelgestelde vragen

Wat zijn de openingstijden van Andromeda Gezondheidscentrum?

Maandag 8:00 - 18:00 uur
Dinsdag 8:00 - 21:00 uur
Woensdag 8:00 - 18:00 uur
Donderdag  8:00 - 21:00 uur
Vrijdag 8:00 - 18:00 uur

 

Heb ik een v erwijsbrief nodig voor fysiotherapie, manuele therapie of bekkenfysiotherapie?

Vanaf 1 januari 2006 is voor iedereen de fysiotherapeut, manueel therapeut of bekkenfysiotherapeut rechtstreeks toegankelijk, u heeft dus geen verwijsbriefje meer nodig voor een fysiotherapeutische behandeling. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw arts maken, maar het hoeft in principe niet meer. Wij adviseren u er voor te zorgen dat u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.
 

Wat betekent Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) voor mij?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij uw arts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. U kunt ‘rechtstreeks’ bij de registerfysiotherapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum ( AGC ) terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeuten van het AGC zullen de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar een fysiotherapeut van het AGC te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut van het AGC aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunt u bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar uw huisarts.

Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u starten met onderzoek en behandeling. 
 

Wat betekent vergoeding in natura?

Het Andromeda Gezondheidscentrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de fysiotherapiekosten rechtstreeks door de zorgverzekeraars aan het Andromeda Gezondheidscentrum worden vergoed. Dit wordt betaling in natura genoemd. Dit geldt uiteraard voor de kosten waarvoor u verzekerd bent.
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw budget overschreden is, ontvangt u van het Andromeda Gezondheidscentrum een nota. Op dat moment is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen.
 

Wat is HKZ- certificatie?

Bij HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector - certificering toetst een externe onafhankelijke certificerende instelling of kwaliteitssystemen van een praktijk of centrum voldoen aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Het Andromeda Gezondheidscentrum is per augustusin 2011 HKZ gecertificeerd.
 

Wat is het privacyreglement?

Uw fysiotherapeut en osteopaat houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het reglement ligt ter inzage bij het secretariaat.
 

Wat is de wet WGBO?

Dit is de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelings-overeenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten, die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moet de zorgverlener en u als patient zich aan houden.
 

Wat is een registerfysiotherapeut ?

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. In het Andromeda Gezondheidscentrum kunt u optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorverwezen worden naar een gespecialiseerde collega of huisarts.

De fysiotherapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum voldoen aan alle kwaliteitseisen en werken volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Zij zijn toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie en mogen zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.
 

Wat zijn de tarieven voor fysiotherapie indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer uw budget bij uw zorgverzekeraar voor het lopende jaar opgebruikt is?

Tarieven behandeling fysiotherapie m.i.v. 1 januari 2015:    
Screening, intake/onderzoek 49,15
Screening, intake/onderzoek en behandeling  81,80
Intake/onderzoek na verwijzing 32,65
Intake/onderzoek na verwijzing en behandeling 65,30
Vervolgbehandeling 32,65
Toelslag aan huis 16,50
Toeslag verzorgingshuis 10,25
Telefonisch consult 16,50
Tapematerialen op  aanvraag

Tarieven behandeling manuele therapie m.i.v. 1 januari 2015:
   
Screening, Intake/onderzoek 49,15
Screening, Intake/onderzoek en behandeling 91,80
Intake/onderzoek na verwijzing 32,65
Intake/onderzoek na verwijzing en behandeling 78,55
Vervolgbehandeling 45,90
Toeslag aan huis 16,50
Toeslag verzorgingshuis 10,25
Telefonisch consult 16,50

Tarieven behandeling bekkenfysiotherapie m.i.v. 1 januari 2015:
   
Screening, intake/onderzoek 49,15
Screening, intake/onderzoek en behandeling 98,15
Intake/onderzoek na verwijzing 32,65
Intake/onderzoek na verwijzing en behandeling 94,90
Vervolgbehandeling 49,00
Probe tbv bekkenfysiotherapie 55.00
Toeslag aan huis 16,50
Toeslag verzorgingshuis 10,25
Telefonisch consult 16,50

De tarieven voor behandelingen die wij rechtstreeks kunnen declareren bij de verzekeraar, kunnen afwijken van bovenstaande tarieven. U kunt deze tarieven opvragen bij de balie.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoedt.

 

Wat houdt de behandeltijd in?

De behandeling door de fysiotherapeut bestaat uit meer dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De fysiotherapeut registreert alle gegevens in uw persoonlijke patientendossier, heeft altijd schriftelijk (en indien wenselijk ook mondeling) contact met uw huisarts of specialist en geeft antwoord op uw vragen via e-mail. Die tijd wordt indirecte tijd genoemd en maakt deel uit van de totale behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.
 

Heeft het Andromeda Gezondheidscentrum een contract met mijn zorgverzekeraar?

Het Andromeda Gezondheidscentrum heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Daarom ontvangt u doorgaans geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed. De tarievenlijst is dan voor u niet van belang. Dit geldt uiteraard voor de kosten die vallen binnen uw aanvullende verzekering.
 

Ondersteunt mijn zorgverzekeraar de Directe Toegang voor Fysiotherapie ?

Alle zorgverzekeraars ondersteunen Directe toegang voor Fysiotherapie. Op het onderdeel “links“ van deze site vindt u informatie om uitgebreid verder te kunnen zoeken. 
 

Vergoed mijn zorgverzekeraar fysiotherapie?

Als u 18 jaar of ouder bent, dan wordt fysiotherapie uitsluitend in een aanvullende verzekering vergoed. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket van hun zorgverzekering. Sinds 1 januari 2012 worden die behandelingen pas vergoed vanaf de 21e behandeling. 
De eerste 20 behandelingen moeten vanuit een aanvullende verzekering betaald worden, of door de patiënt zelf.
Daarom is het belangrijk dat u zich aanvullend verzekerd voor fysiotherapie. Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar, of raadpleeg uw polisvoorwaarden. 
Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij 9 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed krijgen, bij een uitdrukkelijke noodzaak kan dit uitgebreid worden tot 18 behandelingen per jaar, na aanvraag bij de verzekeraar. Bij een chronische indicatie geldt voor hen een onbeperkte vergoeding.
 

Wat is het belang van een aanvullende verzekering ?

Door het afsluiten van een aanvullende verzekering kunt u zich verzekeren voor de kosten van fysiotherapie. Het is dus belangrijk om u hierover goed te informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars. Op de site www.fysiotherapie.nl kunt u uitgebreid vergelijken wat welke verzekeraar op het gebied van fysiotherapie vergoed. Het overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding voor fysiotherapie.

Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie. 
 

Valt fysiotherapeutische zorg onder het verplicht eigen risico?

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht eigen risico. Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2014 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 860 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico. 
 

Kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen gelden meestal per 1 januari. Let op: wacht eerst tot de nieuwe verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd en zeg daarna pas uw oude verzekering op! 
 

Wat is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie?

Om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen is door de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen. De therapeuten van het Andromeda Gezondheidscentrum voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan een behandeling gesteld worden en beschikken over een ruime praktijkervaring. Tevens volgen zij voortdurend (bij)scholing, nemen deel aan vakoverleg en werken volgens de KNGF-richtlijnen. Zij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie 


Onze behandelaars

Fysiotherapie

Manuele therapie

Bekkenfysiotherapie

Osteopathie

Secretariaat

Direct contact

Voorletters + naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Uw vraag of opmerking:

Adresgegevens

Andromeda
Gezondheidscentrum

Andromeda 4
5505 RM  Veldhoven

Telefoon: 040 - 254 11 54
Fax: 040 - 253 56 77

E-mail: info@andromedagc.nl
Internet: www.andromedagc.nl

Openingstijden Andromeda Gezondheidscentrum:
Maandag 08.00 - 20.30 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 18.00 uur
Donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 18.00 uur

Voor informatie, het maken van een afspraak of het doorgeven van een bericht, is ons secretariaat of onze telefoonservice op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar: 040 - 254 11 54.

Laatste update: woensdag 17 januari 2018
Ontwerp en techniek © 2011-2018 Montay Media